Pārstrādā savas zivis pie mums

šķirošana, filēšana, mazgāšana, ķidāšana, fasēšanu vakuumā, atdzesēšana.

Varavīksnes foreļu pirmapstrāde